top of page
White Logo.png


פעולות שניתן לקבל עליהן תשלום:
☀ תגובה בעברית מקורית וחיובית שלא מועתקת ושלא דומה לתגובות הקודמות!

שימו💙: חובה לשלוח לנציג השירות בפרטי צילום מסך שעשיתם את הפעולות אחרת לא תקבלו עליהן שקלים! 

כללים נוספים:
+
מי שיעתיק מהתגובה שמעליו לא יקבל את התשלום
+ במידה ואתם יוצאים מקבוצה זו הכסף שנצבר לכם מתאפס!

bottom of page